Theo Công văn liên ngành số 3982/HD-YT-BHXH bổ sung hướng dẫn KCB 2021 tại Hà Nội và 1233/BHXH-GĐBHYT2 ngày 19/03/2021 của BHXH thành phố Hà Nội có một số điểm cần lưu ý như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đang có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện lựa chọn chuyển nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu về tuyến huyện, tuyến xã theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế phù hợp với nơi cư trú.

2. Các trường hợp đang điều trị nội trú tại các cơ sơ y tế sau ngày 31/3/2021 được tiếp tục hưởng như đúng tuyến tại các cơ sở KCB cho đến khi ra viện.

Như vậy, tất cả người dân đang có thẻ BHYT tại Bệnh viện tuyến tỉnh trở lên (hạng 1, 2) như 108, 103, 354, 198, Xanh pôn, E... (xem Phụ lục 2 Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2021 tại Hà Nội) phải thực hiện Đổi nơi KCB về các Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến huyện, xã (hạng 3, 4) trước ngày 31/03/2021 để tiếp tục được hưởng KCB BHYT theo quy định. Theo Công văn 3982/HD-YT-BHXH cụ thể:

- Đối với thẻ GD đang đăng ký tại Bệnh viện tuyến Trung ương phải thực hiện đổi về cơ sở KCB tuyến huyện, xã trước ngày 31/03/2021.

- Đối với thẻ GD đang đăng ký tại Bệnh viện tuyến Tỉnh/TP tạm thời chưa điều chỉnh cho đến khi Hết thời hạn sử dụng. Nếu không đúng quận, huyện nơi cư trú phải thực hiện đổi về cơ sở KCB tuyến huyện, xã trước ngày 31/03/2021.

Lưu ý: người có thẻ BHYT hộ gia đình vẫn được Chuyển tuyến theo quy định.

Xem Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải làm thế nào? và Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội