Taxi chiều về giá rẻ: hãy tham gia để có cơ hội đi taxi giá rẻ cũng như tận dụng chiều về hiệu quả: bấm vào hình dưới để tham gia hoặc địa chỉ  https://www.facebook.com/groups/TaxiChieuVeGiaRe/

 

Ngày 26/08/2015, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 919/BHXH-CSXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH và 488/QĐ-BHXH.
Ngày 09/10/2015, BHXH Hà Nội ban hành văn bản số 2219/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 919/BHXH-CSXH.
Chi tiết văn bản 2219/BHXH-CĐBHXH: Bấm vào đây

Download mẫu C70a-HD mới: Bấm vào đây

Cập nhật mẫu C70a-HD cho phần mềm FPMS: Bấm vào đây