Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao độngbấm vào đây

Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội: bấm vào đây

Công văn số 774/CNTT-PM ngày 18/07/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam V/v tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH nêu rõ:

Thực hiện kế hoạch triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (Hệ thống SMS), được sự đồng ý của Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) tiếp tục triển khai các nội dung như sau:

1. Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Để minh bạch hóa thông tin và để Lãnh đạo Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nắm được thông tin về việc trích chuyển dữ liệu từ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo đúng quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT, Trung tâm tiếp tục triển khai bổ sung tin nhắn gửi thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử đến Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cụ thể:

- Thời gian gửi: Ngày 06 của tháng.

- Nội dung tin nhắn (Ví dụ): “Tháng 4/2019, Mã CSKCB 01909: Tổng số lượt đề nghị là 10.132 lượt, tổng số tiền đề nghị BHXH thanh toán là

11.967.526.000 đồng, tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày là 72%. Trân trọng!”

2. Tin nhắn thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN

Để minh bạch hóa thông tin đối với đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Trung tâm tiếp tục triển khai bổ sung tin nhắn gửi thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo, hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với đơn vị tham gia (thông tin giống Mẫu C12-TS ban hành theo Quyết định số 618/QĐ-BHXH ngày 30/05/2019), cụ thể:

- Thời gian gửi: ngày 01 hàng tháng (cùng thời điểm lập Mẫu C12 – TS ban hành theo Quyết định số 618/QĐ-BHXH)

- Nội dung tin nhắn (Ví dụ): “Kính gửi Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN: số tiền đã đóng tháng 05/2019 là 9.249.473.860 đồng; Số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng 06/2019 là -214.541.737 đồng; Số tiền dự tính phải đóng tháng 06/2019 là 8.931.964.403. Chi tiết liên hệ BHXH TP Hà Nội”

Lưu ý: Khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang tin nhắn tiếng Việt không dấu.

3. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 01/8/2019.