Hướng dẫn người lao động và đơn vị làm thủ tục Đề nghị BHXH xác nhận để hưởng trợ cấp 1,8 triệu theo QĐ 15/2020/QĐ-TTg 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Cơ quan BHXH thực hiện xác nhận Mẫu 01 cho các lao động nêu trên. Đơn vị phải thực hiện nộp trước ngày 28/06/2020, thủ tục đơn vị phải nộp như sau:

  1. Mẫu 01 theo QĐ 15/2020/QĐ-TTg: 02 bản
  2. Bản sao Văn bản thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ (với từng lao động hoặc Công đoàn đại diện): 01 bản (Công chứng)
  3. Báo cáo tài chính năm 2019 và Quý I năm 2020: 01 bản (Công chứng)

Lưu ý:

- Lao động trước tháng 4 phải đang tham gia BHXH hoặc Lao động có đi làm lại cuối tháng 3, đầu tháng 4 và đã được báo ON từ 04/2020

- Phải nghỉ Không lương liên tục từ 01 tháng trở lên kể từ ngày nghỉ trong giai đoạn kể từ 01/04/2020 trở đi.

Xem và tải mẫu 01 theo QĐ 15/2020/QĐ-TTg

Xem và tải Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động mới nhất 2020 và Thủ tục đề nghị BHXH xác nhận để hưởng trợ cấp 1,8 triệu