Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Tỷ giá thanh toán áp dụng để tính đối với các đơn vị trả lương bằng Ngoại tệ như sau:        

Từ ngày   Ngoại tệ    Tỷ giá Số thông báo của NHNN
01/07/2020 USD 23.235  205/TB-NHNN
01/07/2020 EUR 26.196,54  Tỷ giá chéo kỳ 25/6->1/7 
02/01/2020 USD 23.150 01/TB-NHNN
02/01/2020 EUR 25.974,3  
01/07/2019 USD 23.054  
01/07/2019 EUR 26.188  
02/01/2019 USD 22.825  
02/01/2019 EUR 25.958,95  
01/07/2018 USD 22.635  
01/07/2018 EUR 26.382  
02/01/2018 USD 22.415  
02/01/2018 EUR 26.629  
01/07/2017 USD 22.431  
01/07/2017 EUR 25.456  
03/01/2017 USD 22.158  
03/01/2017 EUR 23.197  
01/07/2016 USD 21.865  
01/07/2016 EUR 24.191  
01/01/2016 USD 21.890  
01/01/2016 EUR 23.908  
01/07/2015 USD 21.673  
01/07/2015 EUR 24.250  
01/01/2015 USD 21.246  
01/01/2015 EUR 25.837  
01/07/2014 USD 21.246  
01/07/2014 EUR 29.011  
02/01/2014 USD 21.036  
02/01/2014 EUR 28.973  
01/07/2013 USD 21036  
01/07/2013 EUR 27446  
01/01/2013 USD 20828  
01/01/2013 EUR 27580  
01/07/2012 USD 20828  
01/07/2012 EUR 26197  
01/01/2012 USD 20828  
01/01/2012 EUR 26955  
01/07/2011 USD 20618  
01/07/2011 EUR 29816  
 04/01/2011 USD 18932  
 04/01/2011 EUR 25187  
 01/07/2010 USD 18544  
 01/07/2010 EUR  22562  
 04/01/2010 USD 17941  
 04/01/2010 EUR 25774  
 01/07/2009 USD 16954  
 01/07/2009 EUR 23926  
 01/01/2009 USD 16975  
 01/07/2008 USD 16517  
 01/01/2008 USD 16112  
01/07/2007 USD 16132  
 01/01/2007 USD 16101  

Xem Tỷ giá thoái thu BHXH trước năm 2007

Tải File hỗ trợ Quy đổi USD ra VND trước 2007 hoặc Bấm vào đây

Nguồn: website Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGiaTrungTam.jspx