Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN áp dụng từ ngày 01/01/2020 như sau:

- Vùng I: mức 4.420.000 đồng/tháng;

- Vùng II: mức 3.920.000 đồng/tháng;

- Vùng III: mức 3.430.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: mức 3.070.000 đồng/tháng;

Theo đó mức lương trần đóng BHTN từ tháng 01/2020 tương ứng với từng vùng I, II, III, IV là: 88.400.000đ, 78.400.000đ, 68.600.000đ, 61.400.000đ.

Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để đơn vị và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó đảm bảo mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công việc giản đơn nhất;

Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản lương bổ sung theo quy định phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Đến ngày 31/01/2020, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện điều chỉnh theo quy định vào hồ sơ phát sinh tháng 01/2020.