Theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, mức Lương cơ sở từ 01/07/2023 sẽ tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng. Vì vậy các đơn vị cần phải thực hiện điều chỉnh như thế nào?
LCS, Luong tran BHXH, BHTN 2023.jpg

I- Điều chỉnh tăng lương và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với đơn vị đóng theo Hệ số:

- Đơn vị không phải thực hiện điều chỉnh tăng giảm mức lương nếu không có lao động Hợp đồng có mức lương > 29.800.000. 

- Đơn vị chỉ phải thực hiện điều chỉnh tăng giảm hệ số nếu có biến động (do thực hiện theo hệ số lương cơ sở). 

- Đơn vị phải thực hiện trích, nộp BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN (nếu có) theo mức lương cơ sở 1.800.000 x (hệ số lương + phụ cấp).

II- Điều chỉnh tăng lương và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... đóng BHXH theo mức lương:

1. Điều chỉnh mức lương (lương theo HĐLĐ, phụ lục HĐLĐ, QĐ tăng lương) chung:

Đơn vị thực hiện điều chỉnh mức lương cho các lao động trong đơn vị được tăng lương định kỳ trong tháng và Lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như bình thường (Mẫu D02-LT hoặc hồ sơ điện tử 600).

2. Đối với lao động có mức lương + các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN > 29.800.000 (Mức lương Trần BHXH cũ trước 07/2023):

Đơn vị Lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN Mẫu D02-LT hoặc hồ sơ điện tử 600 theo Mức lương + các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hiện tại (kể cả được điều chỉnh lương trong tháng). Mức đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN sẽ được đóng theo mức trần BHXH mới từ tháng 07/2023 là 36.000.000 đồng/tháng (mức lương BHTN bằng BHXH và không được vượt quá mức trần BHTN theo từng vùng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP điều chỉnh Lương tối thiểu Vùng từ 07/2022)

Lưu ý:

- Đơn vị có thể lập chung D02-LT đối với tất cả lao động có điều chỉnh mức lương tại mục 1 và 2 nêu trên.

- Lao động đang nghỉ TS cũng thực hiện điều chỉnh lương như lao động đang đi làm.

III- Nếu đơn vị không điều chỉnh hoặc không kịp thời điều chỉnh thì gặp vấn đề gì?

1. Chậm nhất đến ngày 31/07/2022 đơn vị phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mức lương cho người lao động theo quy định.

2. Trường hợp đơn vị không thực hiện điều chỉnh hoặc chậm điều chỉnh thì cơ quan BHXH sẽ tạm thời tự động điều chỉnh mức lương của lao động như sau để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thu kịp thời:

- Lao động có mức lương + phụ cấp cao hơn mức lương trần BHXH cũ 29.800.000tự động điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN theo mức lương + phụ cấp đơn vị đã báo trong lần điều chỉnh gần nhất.

3. Sau khi BHXH tự động điều chỉnh, đơn vị vẫn thực hiện đề nghị điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định. Trường hợp lao động nào bị bỏ sót chưa tự động tăng theo nội dung trên thì đơn vị vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điều chỉnh lương và tính lãi theo quy định (nguyên tắc đơn vị phải làm báo cáo tăng, giảm mẫu D02-LT).

Các đơn vị Điều chỉnh mức lương trần BHXH, BHTN trên phần mềm IVan như hình hướng dẫn sau:
chọn Điều chỉnh khác và điền mức lương hợp đồng, PC lương, PC khác đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng như Ghi chú Nội dung Điều chỉnh Lương trần BHXH, BHYT

DC luong tran IVan.jpg

Xem Danh mục Lương cơ sở, Lương tối thiểu vùng, Lương trần BHXH, BHYT, BHTN các năm

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin