Công văn số 1843/BHYT-BH Ngày 10/04/2024 của Bộ Y tế v/v tiếp đón người bệnh đến KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID và VssID. Như vậy, các Bệnh viện và cơ sở y tế Không được từ chối giải quyết hưởng chế độ BHYT hay yêu cầu người bệnh phải mang thẻ BHYT giấy để làm thủ tục KCB BHYT.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

1843-2024-BHYT ve KCB BHYT bang CCCD, VNeID, VssID 1.jpg

1843-2024-BHYT ve KCB BHYT bang CCCD, VNeID, VssID 2.jpg