Ngày 10/04/2024, Bộ Y tế đã có Công văn 1843/BHYT-BH về việc tiếp đón người bệnh đến KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID và VssID.

Như vậy, từ tháng 04/2024 các Bệnh viện và cơ sở y tế Không được từ chối giải quyết hưởng chế độ BHYT hay yêu cầu người bệnh phải mang thẻ BHYT giấy để làm thủ tục KCB BHYT. Phải thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHYT trong trường hợp người bệnh khi đi KCB BHYT có xuất trình CCCD gắn chip hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID và VssID, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4316/BHYT-BH ngày 27/05/2021 và 931/BHYT-BH ngày 28/02/2022.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

1843-2024-BHYT ve KCB BHYT bang CCCD, VNeID, VssID 1.jpg