Căn cứ Điểm c Khoản 1 và Điểm a Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ đã bổ sung vào nhóm được cấp thẻ BHYT miễn phí do ngân sách nhà nước đóng trong đó có:

Người dân thuộc các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Như vậy (theo quan điểm của chúng tôi về chế độ, chính sách đối với người dân tại vùng ATK trong kháng chiến, có công xây dựng, bảo vệ đất nước trên vùng ATK thì được hưởng chính sách này): người dân tại vùng ATK không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế thì sẽ được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí với mức quyền lợi hưởng cao nhất, tương ứng 100% chi phí KCB được BHYT chi trả theo quy định.

"Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng."

 

Thêm vào đó quy định người dân có thể dùng VNeID thay thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh:

Cụ thể, Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi quy định về xuất trình thẻ BHYT giấy khi khám chữa bệnh (khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP) như sau:

Người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP.

Như vậy, Nghị định 75/2023/NĐ-CP chính thức quy định việc dùng VNeID thay thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh.

Xem Nội dung hợp nhất Nghị định 75/2023/NĐ-CP và 146/2018/NĐ-CP về BHYT 
Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 
Luật Bảo hiểm y tế 
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

75-2023-nd-cp.JPG