Khi đơn vị Tăng mới lao động có hưởng Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) trùng với thời hạn của HĐLĐ thì đơn vị, NLĐ và cán bộ BHXH cần phải làm gì?

Theo quy định, trong thời gian hưởng TCTN nếu người lao động có HĐLĐ từ đủ 03 tháng trở lên phải thực hiện việc khai báo việc làm với Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong thời hạn 03 ngày kể từ khi có việc làm. 

1. Đơn vị: 

- Đơn vị có trách nhiệm báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN kịp thời theo quy định.

- Thông báo với NLĐ khi NLĐ "có thời gian hưởng TCTN trùng với thời hạn của HĐLĐ tại đơn vị" về việc khai báo việc làm, hoàn trả tiền hưởng TCTN sai quy định (nếu có).

- Scan HĐLĐ gửi cho cơ quan BHXH (gửi cán bộ thu hoặc gắn vào hồ sơ điện tử nếu làm lại do bị từ chối).

- Làm thủ tục truy thu (nếu có) sau khi NLĐ đã thực hiện hoàn trả tiền hưởng TCTN sai quy định.

2. Cán bộ Thu:

- Thực hiện kiểm tra, cập nhật (import) lao động Tăng mới. Khi có lao động có thời gian hưởng TCTN trùng với thời hạn của HĐLĐ tại đơn vị (phần mềm cảnh báo còn tồn tại thẻ BHYT đối tượng hưởng TCTN mã BOxxxxx tại tỉnh mình) thì lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (chức năng trong phần mềm TNHS) yêu cầu Đơn vị Thông báo tới NLĐ về việc khai báo việc làm, hoàn trả tiền hưởng TCTN sai, gửi bản scan HĐLĐ... theo quy định tại Công văn 5598/BHXH-QLT của BHXH Hà Nội.

Ví dụ: Nguyễn Văn A, mã số BHXH 0123456789 tăng lao động từ tháng 11/2023 trùng thời gian hưởng Trợ cấp Thất nghiệp (TCTN) từ ngày 06/09/2023 - 05/12/2023. Yêu cầu đơn vị thông báo với người lao động thực hiện khai báo việc làm với Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định, đồng thời scan HĐLĐ gửi cơ quan BHXH để kiểm tra điều kiện hưởng TCTN.

- Tăng mới Lao động theo quy định từ tháng báo tăng đối với Lao động có thời gian hưởng TCTN trùng với thời hạn của HĐLĐ tại đơn vị, không được từ chối vì lý do này.

- Thực hiện thủ tục truy thu theo đề nghị của đơn vị (nếu có) sau khi NLĐ đã thực hiện hoàn trả tiền hưởng TCTN sai quy định.

3. Người lao động:

- Thực hiện khai báo việc làm theo quy định để được đảm bảo quyền lợi.

- Hoàn trả tiền hưởng TCTN sai quy định cho cơ quan BHXH theo Quyết định thu hồi của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (nếu có).

Xác định vi phạm trùng hưởng TCTN hay không tại hướng dẫn: HĐLĐ như thế nào thì bị coi là Vi phạm hưởng Thất nghiệp?

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Trung huong TCTN don vi can lam gi.jpg