Bạn đọc hỏi:

1. Tôi muốn thay đổi nơi KCB thì cần phải làm thủ tục như thế nào?

2. Tôi muốn xin cấp lại thẻ do bị mất, cấp lại thẻ do bị hỏng, cấp lại thẻ do bị rách nát không rõ thông tin thì phải làm gì? Có những cách nào?

BlogBHXH xin trả lời như sau:

1. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi bệnh viện, thay đổi nơi khám chữa bệnh

Thực hiện thủ tục đổi lại nơi KCB được đăng ký vào tháng đầu tiên của từng quý trong năm (các tháng 1, 4, 7, 10)

- Nếu bạn có thẻ BHYT tại đơn vị (mã thẻ đầu DN, NN, HC, CH...) thì bạn có thể Đề nghị cấp lại qua đơn vị đang làm việc (kê khai mẫu TK1-TS). Xem và tải mẫu tại Hướng dẫn lập Tờ khai TK1-TS mới nhất theo QĐ 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020. Thời gian nộp thủ tục đổi KCB vào Tháng đầu quý (các tháng 1, 4, 7, 10 trong năm).

- Nếu bạn có thẻ BHYT tự nguyện hộ gia đình, hưu trí, dân tộc thiểu số, Hộ nghèo, cận nghèo... (mã thẻ đầu GD, HT, DT, HN, CN...) thì bạn đến cơ quan BHXH quận/huyện nơi cấp thẻ đó để kê khai mẫu TK1-TS đề nghị cấp lại.

Lưu ý: BV thay đổi phải được phép đăng ký theo Danh mục mà BHXH tỉnh công bố. Xem tại Menu DANH MỤC trên website BlogBHXH.com hoặc Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu năm 2023 Toàn quốc

The BHYT_KCB.JPG

 

2. Cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hỏng, rách hoặc mờ thông tin

Thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng 

- Nếu bạn có thẻ BHYT tại đơn vị (mã thẻ đầu DN, NN, HC, CH...) thì bạn có thể Đề nghị cấp lại qua đơn vị đang làm việc (kê khai mẫu TK1-TS) hoặc có thể Đề nghị cấp thẻ tại cơ quan BHXH bất kỳ trong tỉnh hoặc qua Cổng thông tin trực tuyến Dịch vụ công BHXH.

- Nếu bạn có thẻ BHYT tự nguyện hộ gia đình, hưu trí, dân tộc thiểu số, Hộ nghèo, cận nghèo... (mã thẻ đầu GD, HT, DT, HN, CN...) thì bạn đến cơ quan BHXH quận/huyện bất kỳ trong tỉnh đó để kê khai mẫu TK1-TS đề nghị cấp lại hoặc qua Cổng thông tin trực tuyến Dịch vụ công BHXH. Xem hướng dẫn Cá nhân có thể kê khai hồ sơ trực tuyến với BHXH qua web với 10 thủ tục

Hiện nay đã có thủ tục Đăng ký Thay đổi nơi KCB BHYT trực tuyến tại Hà Nội và các tỉnh và Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến => Xem hướng dẫn tại đây

Xem thêm Hướng dẫn cấp thẻ ốm dài ngày theo Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016

Thực hiện 63 Dịch vụ công BHXH trực tuyến theo QĐ 896/QĐ-BHXH 

Cấp lại sổ BHXH trực tuyến online

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin