Tôi muốn nộp tiền bảo hiểm xã hội, nộp tiền bảo hiểm y tế online thì làm thế nào? BlogBHXH xin hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng của BIDV để nộp tiền BHXH, BHYT theo hướng dẫn tại baohiemxahoi như sau:

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Đối với khách hàng là Cá nhân, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (bhxhtn), bảo hiểm y tế hộ gia đình (bhyt tự nguyện hgđ)

 

Đối với khách hàng là Tổ chức