Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 củaChính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. 

Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu theo các vùng từ 1/7/2024 tăng bình quân từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. Cụ thể:

I- Tăng tiền lương tối thiểu vùng như sau:

- Vùng I: mức 4.960.000 đồng/tháng;

- Vùng II: mức 4.410.000 đồng/tháng;

- Vùng III: mức 3.860.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: mức 3.450.000 đồng/tháng;

Theo đó mức lương trần đóng BHTN từ tháng 07/2024 (tối đa = 20 tháng lương TTV theo quy định tại Điều 58 Luật việc làm số 38/2013/QH13 năm 2013tương ứng với từng vùng là: 99.200.000đ, II = 88.200.000đ, III77.200.000đ, IV = 69.000.000đ.

II- Về mức lương tối thiểu giờ

Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: 

- Vùng I: 23.800 đồng/giờ;

- Vùng II: 21.200 đồng/giờ;

- Vùng III: 18.600 đồng/giờ;

- Vùng IV: 16.600 đồng/giờ;

 Xem thêm Đơn vị có phải tăng 7% đào tạo cho người lao động và Đơn vị cần phải điều chỉnh Mức lương BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2024 theo Nghị định 73, 74 như thế nào?

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

LTTV 2024.jpg