Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng.

Xem cụ thể đối tượng và mức tăng tại: Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng và các Chế độ BHXH, BHYT từ 01/7/2024 Nghị định 73/2024/NĐ-CP