Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN không?

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có được tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN không?

BlogBHXH xin giải đáp như sau:

Căn cứ Công văn số 778/BHXH-TST ngày 23/03/2023 của BHXH Việt Nam trả lời Công văn số 339/BHXH-TST ngày 28/02/2023 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với chức danh Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

Trường hợp Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có hưởng tiền lương thì phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

 Xem đầy đủ nội dung tại CV 778/BHXH-TST ngày 23/03/2023 của BHXH Việt Nam về đối tượng đóng BHXH

 Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Giam doc TNHH 1TV co dong BHXH ko.jpg

778-2023-BHXHVN Dong BHXH dvoi chu so huu DN (Hai Phong).jpg