Công văn số 3127/BHXH-CĐBHXH ngày 04/07/2023 của BHXH TP Hà Nội thông báo nội dung điều chỉnh và chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong đó có các điểm đáng chú ý:

1. Tạm thời chưa điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29-06-2023 của Chính phủ

Theo đó: Đề kịp thời chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 07/2023, cơ quan BHXH tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 06/2023. Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội và BHXH Việt Nam thì BHXH TP Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh theo quy định (từ tháng 07/2023).

Riêng những người có Quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm hưởng từ 01/07/2023 đã được thực hiện tính lương cơ sở 1.800.000 đồng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP

2. Các đối tượng và các mức được điều chỉnh

 - Điều chỉnh Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước 01/01/2022).

- Điều chỉnh Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ 01/01/2022 đến trước ngày 01/07/2023).

- Từ ngày 01/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định từ trước ngày 01/01/1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

CV 3127-2023-BHXHHN TB tang luong 07.2023.jpg

CV 3127-2023-BHXHHN 1.jpg