Công văn số 5386/BHXH-TST ngày 11/10/2023 của BHXH thành phố Hà Nội; Công văn số 1143/BHXH-QLTST ngày 03/08/2023 của BHXH tỉnh Lạng Sơn... về việc triển khai sử dụng thẻ BHYT điện tử thay thế cho thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp Thất nghiệp

Khong in the TN.jpg

 Theo đó cơ quan BHXH TP Hà Nội và các tỉnh, TP khác sẽ dừng việc in thẻ BHYT giấy cho người hưởng trợ cấp Thất nghiệp. Thay vào đó cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử và gia hạn thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu, người hưởng TCTN và người tham gia sử dụng thẻ BHYT điện tử trên app VssID, Căn cước công dân gắn chíp hoặc VNeID mức độ 2 đã tích hợp BHYT.

Hiện tại nhiều tỉnh đã và đang thực hiện triển khai thẻ BHYT điện tử thay thế cho thẻ BHYT giấy, dần dần sẽ không in thẻ BHYT giấy đại trà cho những loại đối tượng nhất định như người hưởng TCTN chẳng hạn. Thực tế đối tượng này có thời hạn thẻ ngắn, chủ yếu từ 3 - 6 tháng, một số ít tối đa 12 tháng, việc in thẻ như vậy sẽ rất tốn kém nguồn lực xã hội trong khi đa phần người hưởng TCTN đều có thể sử dụng thẻ BHYT điện tử và VNeID mức độ 2 đã tích hợp thẻ BHYT.

BHXH tỉnh Ninh Bình cũng thông báo Không in thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc, TCTN kể từ ngày 01/12/2023

Xem Sử dụng CCCD thay cho thẻ BHYT khi KCB ở các Bệnh viện tại Hà Nội 

Hướng dẫn đăng ký BHXH số - VssID đối với công dân đã có CMT/CCCD

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

 5386-2023-BHXHHN khong in the TN.jpg 5386-2023-BHXHHN khong in the TN 2.jpg

Khong in the TN - Lang Son 1.jpg Khong in the TN - Lang Son 2.jpg