Công văn số 1613/BHXH-QLTST ngày 22/11/2023 của BHXH tỉnh Ninh Bình v/v dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp và người tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 01/12/2023.

Theo đó: Kể từ ngày 01/12/2023, BHXH tỉnh Ninh Bình dừng việc in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) và người tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm các trường hợp tăng mới hoặc đề nghị cấp lại thẻ BHYT. Thay vào đó, BHXH tỉnh thực hiện gia hạn giá trị thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu và người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp trước đó, hoặc Căn cước công dân (CCCD) để xuất trình khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Ngoài ra, đối với tài khoản của người dân đã được định danh điện tử mức độ 2 được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VNeID để đi khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời có thể đăng nhập ứng dụng VssID sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng này để đi khám, chữa bệnh BHYT.

Sau BHXH tỉnh Ninh Bình sẽ có nhiều BHXH tỉnh, thành phố khác triển khai việc dừng in thẻ BHYT giấy này đối với người tham gia BHXH bắt buộc và người hưởng trợ cấp thất nghiệp, đây là nhóm đối tượng đã đăng ký VssID và có thẻ CCCD hoặc dễ dàng có được tài khoản VNeID mức độ 2 để có thể sử dụng trong việc Khám, chữa bệnh BHYT.

1613 BHXH Ninh Binh ko in the BHYT 1.jpg

1613 BHXH Ninh Binh ko in the BHYT 2.jfif