THÔNG BÁO

Về nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội

Quy định này được ban hành theo Công văn số 1995/BHXH-TCKT ngày 30/6/2023 của BHXH Việt Nam về việc nộp tiền thu BHXH qua hệ thống ngân hàng trên Toàn quốc như sau: 

Đã có Giải đáp về việc sử dụng dấu + trong cấu trúc nộp tiền BHXH bị Lỗi thì xử lý thế nào?

1. Trường hợp đơn vị sử dụng tiện ích nộp BHXH trên ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

2. Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác, trong ủy nhiệm chi, Giấy nộp tiền do đơn vị lập, ghi rõ:

Cấu trúc ghi: +BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+

Ví dụ: Công ty ABC khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN ghi +BHXH+103+00+TZ0255Z+00101+dong BHXH+

Trong đó: +BHXH+103+00+ là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; TZ0255Z là mã đơn vị của Công ty ABC; 00101 là mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với Công ty ABC. 

Lưu ý: Đơn vị có nhiều mã như YN, IC, BW... thì phải đóng cho từng mã một, mỗi mã 1 UNC khác nhau.

Xem Mã của Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội và các quận huyện và Cách ghi cấu trúc nộp tiền BHXH từng Quận, huyện tại Hà Nội
Xem Hệ thống mã cơ quan BHXH tại TP Hồ Chí Minh và toàn quốc

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

 

CV 3259-2023 BHXHHN TB ghi UNC.jpg

TB 3205 BHXHHCM ghi noi dung nop BHXH.jpg