Công văn Số: 4144/BHXH-VP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của BHXH Việt Nam V/v không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành BHXH.

4414-2023-BHXHVN So HK 1.jpg

4414-2023-BHXHVN So HK 2.jpg