Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2530/BHXH-QLT hướng dẫn Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/08/2020 tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Lưu ý: Đơn vị nào được tạm dừng đóng đợt 1 nhưng đã thực hiện báo Tăng quỹ hưu trí, tử tuất trở lại thì sẽ phải thực hiện thủ tục như đơn vị mới.

Tải Công văn số 2530/BHXH-QLT (PDF)

Xem Công văn số 2533/BHXH-BT - CV liên ngành 882 Hướng dẫn thủ tục Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN do dịch COVID-19

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội