Công văn số 2308/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thuộc các đơn vị đã mất tích, giải thể hoặc ngừng giao dịch như sau:

 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội