Ngày 28/06/2024, BHXH thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2923/BHXH-VP về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC, trong đó có một số nội dung đáng chú ý:

- Phối hợp, liên hệ với người lao động để xác minh, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ qua dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất để thuận tiện và không bị mất tiền làm dịch vụ trái phép cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền.

- Khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của người nộp hồ sơ về CMTND/CCCD, số điện thoại, VssID, nơi thường trú của người nộp hồ sơ,.... phải khớp đúng cơ sở dữ liệu BHXH đang quản lý.

- Đối với hồ sơ mất cấp lại sổ BHXH hoặc gộp sổ BHXH người lao động, đơn vị sử dụng lao động kê khai đầy đủ chi tiết thông tin tham gia BHXH, BHTN trên Mẫu TK1-TS về: “quá trình đóng BHXH, BHTN, mức lương đóng, địa chỉ nơi làm việc của thời gian đã đóng BHXH, BHTN, lý do yêu cầu cấp lại tờ bìa/tờ rời sổ BHXH, cam kết tính trung thực trong việc kê khai”. => lưu ý: việc ghi "cam kết tính trung thực trong việc kê khai” được thể hiện bằng câu tương tự như: Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai là đúng sự thực và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. chứ thực tế có trường hợp ghi lại câu "cam kết tính trung thực trong việc kê khai" là không đúng.

- Người nộp hồ sơ phải đến nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH. 

- Người nộp hồ sơ và nhận kết quả phải được cơ quan BHXH xác thực danh tính một lần.

- Trong quá trình giải quyết hồ sơ, nếu thấy cần thiết, cơ quan BHXH sẽ thực hiện xác minh qua số điện thoại. Trường hợp người lao động không nghe điện thoại 02 lần trở lên và không phản hồi trở lại, cơ quan BHXH sẽ tạm dừng giải quyết hồ sơ.

- Nghiêm cấm việc (cán bộ) gọi điện thoại hoặc nhắn tin yêu cầu điều chỉnh dữ liệu, chốt sổ đẩy dữ liệu lên Trung ương cũng như nhận hộ hồ sơ, nhận hộ kết quả và nhận thay tiền của người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Xem nội dung Công văn 2923/BHXH-VP ngày 28/6/2024

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin 

2923-2024-BHXHHN ve TNHS 1.JPG