Người hưởng Trợ cấp Thất nghiệp có được tăng lương theo mức tăng Lương cơ sở, Lương tối thiểu vùng không?

BlogBHXH xin giải đáp như sau: 

Theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm số 38/2013/QH13 năm 2013

"Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc."

Như vậy mức hưởng TCTN sẽ căn cứ vào mức lương bình quân 06 tháng liền kề và không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm Chấm dứt HĐLĐ, trước khi hưởng TCTN nên sẽ không thay đổi khi có sự thay đổi về Lương cơ sở và Lương tối thiểu vùng.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Dang huong TN co duoc tang luong ko.jpg