Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 

Page1.jpg

Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg Page7.jpg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin