Phụ lục 1, 2, 3, IV, V kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 của BHXH Việt Nam:

1. PHỤ LỤC 01: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP, GHI, ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH

2. PHỤ LỤC 02: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ LẬP DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN

3. PHỤ LỤC 03: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP LẠI, GHI, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT

4. PHỤ LỤC IV: DANH MỤC BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

5. PHỤ LỤC V: DANH MỤC BIỂU MẪU BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ

Xem Văn bản 922/VBHN-BHXH hợp nhất QĐ 490 sửa đổi QĐ 505, 595

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page 
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin