Bạn đọc hỏi: Tôi sinh nhật trong tháng 09/2020, đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng tôi mới đóng được hơn 10 năm, còn thiếu gần 10 năm đóng BHXH nữa thì có được hưởng lương hưu không? Cần đóng bao nhiêu năm nữa và được hưởng hưu từ khi nào?

BlogBHXH trả lời:

Căn cứ Công văn số 3624/BHXH-TST ngày 16/11/2020 của BHXH Việt Nam, quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH: 

1. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng BHXH 1 lần cho đủ số năm (20 năm hoặc hơn tùy thời điểm quy định) để được hưởng hưu. Như vậy, nếu bạn đã đóng được hơn 10 năm và đã đủ tuổi nghỉ hưu thì bạn có thể đóng BHXH 1 lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ Hưu trí. Nếu không đóng để hưởng hưu thì bạn có thể đề nghị hưởng BHXH 1 lần theo quy định.

2. Nếu bạn sinh nhật tháng 09/2020 và đóng BHXH 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm trong tháng 09/2020 thì bạn sẽ được hưởng hưu kể từ tháng liền kề, tức là từ tháng 10/2020.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội