Theo Nghị quyết 114/NQ-CP ngày 28/07/2023: Giảm thời gian đóng Bảo hiểm xã hội để được hưởng Lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm.

DongBHXH15nam.jpg

Theo Nghị quyết 114/NQ-CP ngày 28/07/2023: Giảm thời gian đóng Bảo hiểm xã hội để được hưởng Lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. 

Như vậy nội dung trên sẽ được trình Quốc hội để xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên độ tuổi đủ để được hưởng lương hưu vẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 135/2020/NĐ-CP (xem Tuổi nghỉ hưu từ năm 2023 đối với lao động nam và nữ). 

Trong khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì NLĐ vẫn tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc theo quy định (nếu đi làm theo HĐLĐ) hoặc đóng BHXH tự nguyện để được hưởng tỷ lệ lương hưu cao hơn.

 

NQ114-2023 p1.jpg NQ114-2023 p2.jpg

 Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin