Công văn số 4253/LĐTBXH-BHXH ngày 04/10/2019, 2123/LĐTBXH-BHXH ngày 12/06/2020 và 4116/BHXH-BT ngày 01/11/2019 trả lời về việc thực hiện Thu BHXH bắt buộc đối với Chủ hộ sản xuất, kinh doanh cá thể (link tải văn bản PDF ở cuối bài).

 

Tải CV 4253 và 4116 (PDF)

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội