Công văn 2810/LĐTBXH-BHXH ngày 30/07/2020 của Bộ LĐTBXH về thực hiện BHXH bắt buộc đối với chức danh Phó trưởng CA xã, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã như sau:

 

 

Tải CV 2810/LĐTBXH-BHXH (PDF)

Xem thêm Hệ thống văn bản quy định chức danh Xã đội phó, Phó trưởng công an xã

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội