Giao diện màn hình dùng font TCVN3 là MS Sans Serif. Đầu tiên bạn search xem cái tập tin sserife.fon nằm ở folder nào (nếu chưa có thì có thể download tại đây về và giải nén). Tiếp theo vào Run gõ regedit để vào registry của Windows => Windows NT => CurrentVersion => Fonts và bấm chuột phải vào key MS Sans Serif 8, chọn modify, ở ô Value data bạn gõ thêm cái đường dẫn chứa tập tin sserife.fon vừa tìm được ở bước đầu, sau đó nhấn OK. Cuối cùng khởi động lại Windows

 

cai font ms sans serif 2