Công văn 108/BHXH-QLT ngày 08/01/2021 của BHXH TP Hà Nội hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021 theo CV Liên ngành 14955/HD-YT-BHXH ngày 25/12/2020 cụ thể như sau:

 

Kính gửi: Các Đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH ngày 25/12/2020 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các nội dung sau: 

1. Truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội địa chỉ: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/, tra cứu danh mục các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021.

2. Hướng dẫn người lao động đăng ký hoặc thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 theo đúng quy định tại hướng dẫn liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH (sao gửi kèm theo).

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm túc việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu theo đúng các quy định của pháp luật, trường hợp để xảy ra sai sót đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm với người lao động theo quy định của pháp luật./.

Xem Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2021 tại Hà Nội

Tham khảo Tổng hợp Danh sách KCB ban đầu Nội tỉnh và Ngoại tỉnh Toàn quốc

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội