Hiện đã có phiên bản cập nhật theo QĐ 1111/QĐ-BHXH. Các đơn vị liên hệ với Cty để cập nhật sớm. ngoài ra có bổ sung phần Thanh toán Trợ cấp ngắn hạn.

Liên hệ: Lĩnh  09.3737.1966 - 0943.076.087

 

 Mời xem Thông báo bảo trì, nâng cấp phần mềm

 Mời xem Hợp đồng bảo trì, nâng cấp phần mềm