Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 Chính phủ quy đinh về công tác văn thư bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Đồng thời quy định về thể thức Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công. Gọi chung là thể thức văn bản sau đây:

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Cụ thể như sau:

1. Phông chữ trình bày văn bản: Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen.

2. Khổ giấy: A4 (210 mm x 297 mm). Lề trên và dưới Cách mép giấy 20 – 25 mm, Lề trái cách mép trái 30 – 35 mm, Lề phải cách mép phải 15 – 20 mm.

3. Kiểu trình bày văn bản: Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy.

 

 

Tải file Nghị định 30/2020/NĐ-CP (PFD)

 

Hướng dẫn Cách ẩn trang 1 khi soạn thảo văn bản trong Word 2007 theo Nghị định này. 

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn

 

QUY ĐỊNH THỂ THỨC SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI TỪ NGÀY 05/3/2020
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy đinh về công tác văn thư, soạn thảo văn bản.
Xem chi tiết tại website BlogBHXH: http://www.blogbhxh.com/the-thuc-soan-thao-van-ban-nghi-dinh-30-2020-nd-cp-468
#BlogBHXH #nd30cp #Soanthaovanban