Tải 27 Phần về rồi dùng WinRAR giải nén và cài đặt SQL SERVER 2000 FULL:

Nếu chưa có phần mềm giải nén WinRAR thì bấm vào đây hoặc bấm vào đây để tải về máy và chạy Setup nhé. Chúc thành công!

1. Xem Hướng dẫn download từ ADF.LY

2. Xem Hướng dẫn download từ MEDIAFIRE.COM

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5
Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15
Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20
Phần 21 Phần 22 Phần 23 Phần 24 Phần 25
Phần 26 Phần 27  Hết.    

Hoặc: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 (hết)

Hoặc: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 (hết)