Hướng dẫn lập mẫu biểu TK1-TS, D02-TS... theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Mẫu TK1-TS đã cũ, hãy xem Hướng dẫn lập tờ khai TK1-TS theo QĐ 22/QĐ-BHXH ngày 08/1/2020

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao độngbấm vào đây

Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội: bấm vào đây


Bấm vào Tiêu đề hoặc Hình ảnh để xem nội dung hướng dẫn lập từng mẫu biểu
Download mẫu biểu: 

1. Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS: TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

2. Hướng dẫn lập mẫu D02-TS: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN