Quy định, cách tính tiền Bảo hiểm xã hội một lần và file hỗ trợ tính tiền BHXH 1 lần như sau:

I. File hỗ trợ tính trực tiếp trên Google:

1. Tải file Hỗ trợ tính tiền BHXH 1 lần về PC, Laptop: Bấm vào đây để tải từ Google Drive hoặc Bấm vào đây để tải từ MediaFire 

2. Link cho các bạn nhập trực tiếp (chỉ Nhập cột màu Vàng và chỉ được 1 người tại 1 thời điểm): Bấm vào đây hoặc các Link sau

Link 1https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1j-KYNQYY_IY1PsVdTUgATN5EpQ1W_U/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-MpNzv5BN1O_CMU59HhCvcB4Cadwoui/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNg0KJ-h8JBLAY_ejQJ3peBefS2kuWeC/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 4https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FB52hAODMgIoaIx7gUlgJUB7gg7-slyB/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 5https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OPga5JQjK8-qy6PqF96mSHFGoqXKHn/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

II. Cách tính:

Được quy định tại Điều 8 đến Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn về BHXH bắt buộc trong đó:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Tinh tien BHXH 1 lan.jpg

T1.JPG T2.JPG T3.JPG

 I. File hỗ trợ tính trực tiếp trên Google:

1. Tải file về PC, Laptop: Bấm vào đây hoặc đường Link Google Drive sau  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cV3zteC6El_OCWGSVJmORgTIaeCBoOnp/edit?usp=drive_link&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true

2. Link cho các bạn nhập trực tiếp (chỉ Nhập cột màu Vàng và chỉ được 1 người tại 1 thời điểm): Bấm vào đây hoặc các Link sau

Link 1https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1j-KYNQYY_IY1PsVdTUgATN5EpQ1W_U/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-MpNzv5BN1O_CMU59HhCvcB4Cadwoui/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNg0KJ-h8JBLAY_ejQJ3peBefS2kuWeC/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 4https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FB52hAODMgIoaIx7gUlgJUB7gg7-slyB/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

Link 5https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8OPga5JQjK8-qy6PqF96mSHFGoqXKHn/edit?usp=sharing&ouid=107051972855565439180&rtpof=true&sd=true 

 

II. Cách tính:

Được quy định tại Điều 8 đến Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn về BHXH bắt buộc trong đó:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin