Công văn số 5123/BHXH-TST ngày 08 tháng 09 năm 2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh về rà soát lao động chênh lệch thuế năm 2023 theo Dữ liệu thuế TNCN năm 2022

Tham khảo Hướng dẫn rà soát chênh lệch lao động với cơ quan thuế năm 2022 và 1001 câu hỏi về rà soát chênh lệch lao động với cơ quan thuế năm 2022

Tải Mẫu số 05b-KT

Đơn vị nào đóng BHXH tại các quận, huyện, TP thuộc TP Hồ Chí Minh nhận được CV hoặc File dữ liệu thì phải rà soát nhé. Đơn vị nào nhận được CV mà chưa nhận được File danh sách thì vui lòng chờ phòng CNTT gửi qua email trong 1 vài ngày tới. Sau đó nếu vẫn chưa nhận được thì có thể liên hệ BHXH quận, huyện, TP để cán bộ trực tiếp kiểm tra dữ liệu có hay không nhé.

5123-2023 CV ra soat thue TP HCM gui DV up.jpg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5123/BHXH-TST
V/v đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN cho người lao động
  TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023

 

Kính gửi: Công Ty TNHH ..........
Địa chỉ: .............................. TP. HCM

       Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở cơ quan nước ngoài theo hợp đồng. Căn cứ dữ liệu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Sau khi đối chiếu với dữ liệu do cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý, Công Ty TNHH .......... có số người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022 (danh sách chi tiết đính kèm) nhiều hơn số người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN).

       Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đề nghị Công Ty TNHH .......... rà soát danh sách lao động đang đóng BHXH, BHYT, thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho những người lao chưa tham gia. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia thì kèm hồ sơ chứng minh và gửi Báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 05b-KT đính kèm) về phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ trước ngày 20/9/2023. (địa chỉ 117C Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh., số điện thoại 028.39979039 line 1560 – ông Lê Thành Công) để kiểm tra hướng dẫn.

       Lưu ý: Danh sách người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022 được gửi vào địa chỉ Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đã đăng ký với cơ quan BHXH. Nếu đơn vị chưa nhận được danh sách trên thì liên hệ cơ quan BHXH đang quản lý (Phòng/Tổ quản lý Thu – sổ, thẻ) để được cung cấp.

       Nếu sau thời hạn nêu trên, đơn vị chưa thực hiện nộp báo cáo, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra đột xuất và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng LĐTB&XH Tp Thủ Đức và Quận/Huyện (phối hợp);
- Thanh tra LĐTB&XH (phối hợp);
- Công an Tp Thủ đức và Quận/Huyện (phối hợp);
- Phòng PA03, PA04 – Công an TP.HCM (phối hợp);
- Lưu: VT, TST.
            

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

    Nguyễn Quốc Thanh