Người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH có được hưởng trợ cấp Thất nghiệp không?

BlogBHXH xin giải đáp như sau:

- Trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu và đủ 20 năm đóng BHXH nhưng chưa làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí vẫn được hưởng trợ cấp Thất nghiệp theo quy định. Khi nào người lao động làm thủ tục và có quyết định hưởng chế độ hưu trí thì phải báo với Trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện cắt hưởng trợ cấp Thất nghiệp kể từ tháng được hưởng hưu trí.

- Trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng Chưa đủ 20 năm đóng BHXH NÊN chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì vẫn được hưởng trợ cấp Thất nghiệp theo quy định. Trong quá trình chưa và đang hưởng trợ cấp Thất nghiệp người lao động vẫn được đóng BHXH bắt buộc nếu tiếp tục đi làm theo HĐLĐ và khai báo việc làm theo quy định (xem tại Người lao động quá tuổi lao động, đến tuổi nghỉ hưu có phải đóng BHXH không?) hoặc Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Het tuoi lao dong Co duoc huong TCTN khong.jpg