Bạn đọc hỏi: Tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình thì mức phí là bao nhiêu? Có thể mua bhyt hộ gia đình ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định, mức phí tham gia BHYT hộ gia đình từ ngày 01/07/2024 theo lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng/tháng là 1.263.600 đồng đối với người thứ 1. 

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình vẫn được giảm trừ từ thành viên thứ 2, 3, 4 và 5 trở đi theo quy định, mức phí lần lượt là là 70%, 60 %, 50% và 40% mức phí của người thứ 1 như bảng sau:

STT Mức phí
(đồng/năm)
Người thứ 1 1.263.600
Người thứ 2 884.520
Người thứ 3 758.160
Người thứ 4 631.800
Người thứ 5 trở đi 505.440

Lưu ý: người trong hộ đã tham gia BHYT bắt buộc tại Cơ quan, Tổ  chức, Doanh nghiệp... thì không được tính vào số thành viên tham gia BHYT hộ gia đình để giảm trừ.

Người tham gia đã nộp tiền gia hạn hoặc mua BHYT hộ gia đình trước thời điểm ngày 01/07/2024 đều được hưởng mức phí cũ Mức phí bảo hiểm y tế năm 2020

 

Bạn có thể Gia hạn BHYT hộ gia đình online trực tuyến hoặc đăng ký tham gia (mua) BHYT hộ gia đình tại đại lý thu tại các điểm bưu điện, đại lý thu bhyt tại UBND xã, phường hoặc Tổ chức dịch vụ thu nơi bạn cưu trú (Hộ khẩu hoặc tạm trú) để thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh nhé.

 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin