CV liên ngành 3982/HD-YT-BHXH ngày 17/03/2021 của liên ngành Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn bổ sung đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Hà Nội như sau: (xem Phụ lục Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ở cuối bài)

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

 

 

Xem Phụ lục kèm theo CV liên ngành 3982/HD-YT-BHXH