Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao độngbấm vào đây

Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội: bấm vào đây

Download: Mẫu D02-TS, TK1, TK2 theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH

Download văn bản Hướng dẫn Quyết định 1018/QĐ-BHXH (đợi 5 giây rồi bấm BỎ QUA QUẢNG CÁO hoặc SKIP AD để vào mục DOWNLOAD)

Cách điền mẫu D02-TS báo giảm hẳn

Mẫu D02-TS báo giảm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH cơ bản không khác nhiều so với Quyết định 1111/QĐ-BHXH. Bỏ một số cột chỉ tiêu như Mức lương cũ, Đến tháng...
1- Phần lao động tăng:
Đưa vào đối với các trường hợp Lao động tăng mới, tăng sau ốm, thai sản, nghỉ không lương, điều chỉnh tăng mức đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN.
2- Phần lao động giảm:
Đưa vào đối với các trường hợp Lao động nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ không lương, điều chỉnh giảm mức đóng, thoái thu BHXH, BHTY, BHTN.
3- Cột tiêu chí:

- STT: điền số thứ tự theo từng phần

- Họ và tên: họ và tên người lao động

- Số định danh: điền số sổ BHXH của người lao động (nếu có)

- Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc: ghi rõ cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc (nếu không làm việc tại khu vực đặt trụ sở chính).

- Tiền lương: ghi mức tiền lương chính

- CV: ghi hệ số phụ cấp chức vụ đối với người có chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Hành chính - Sự nghiệp

- TN VK, TN Nghề: ghi tỷ lệ % Thâm niên vượt khung, Thâm niên nghề (ví dụ: được hưởng thâm niên vượt khung 5% thì ghi vào cột TN VK là 5, được hưởng thâm niên nghề 10% thì ghi vào cột TN Nghề là 10)

- PC khác: ghi mức phụ cấp khác được đóng BHXH theo quy định.

- Từ tháng: ghi tháng bắt đầu báo tăng hoặc báo giảm hoặc điều chỉnh....

- Ghi chú: vì không có cột ĐẾN THÁNG nên trong cột ghi chú cần ghi rõ nội dung nghiệp vụ và đến tháng nào để cán bộ BHXH hiểu rõ nghiệp vụ đơn vị muốn yêu cầu. Ví dụ: điều chỉnh tăng lương từ tháng 05/2014 nhưng đến tháng 10/2014 mới báo điều chỉnh tăng lương thì ghi vào cột Tiền lương là Mức lương mới, Từ tháng ghi 05/2014, Ghi chú ghi Tăng lương đến tháng 10/2014.

Có thể viết tắt các nội dung nghiệp vụ như sau:

Ký hiệu Nội dung
AD Truy thu nguyên lương (BHXH + BHYT + BHTN
CD Điều chỉnh chức danh
DC Điều chỉnh lương (BHXH + BHYT + BHTN
DN Dieu chinh tham gia that nghiep (MLTT thoi diem)
GH Giảm hẳn ((BHXH + BHYT + BHTN)
GN Giảm tham gia BHTN
KL Nghi khong luong ((BHXH + BHYT + BHTN)
OF Nghỉ do ốm đau/Nghỉ không lương ((BHXH + BHYT + BHTN)
ON Đi làm lại sau (BHXH + BHYT + BHTN)
SB Thoái thu nguyên lương (BHXH, BHTN)
TM Tăng mới (BHXH + BHYT + BHTN)
TN Tăng tham gia BHTN
TS Thai sản (BHXH + BHYT + BHTN)
TT Truy thu BHYT
TU Thoái thu BHYT


4- Phần tổng hợp:

Chốt lại tổng số Tờ khai tăng mới, Tổng số đề nghị cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT từ tháng lập báo cáo.

 

II- HƯỚNG DẪN LẬP TK1

Lưu ý: trong khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về cách lập biểu, đây chỉ là Hướng dẫn tạm thời để các bạn tham khảo.

Số định danh: ghi số sổ vào từng ô, các ô trống còn lại thì gạch ngang. Nếu không có số sổ thì để trống.

Phần A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): viết đầy đủ họ và tên bằng CHỮ IN HOA TIẾNG VIỆT

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh vào từng ô theo định dạng Ngày Ngày Tháng Tháng Năm Năm Năm Năm, nếu ngày sinh hoặc tháng sinh <10 thì điền số 0 vào ô trước đó.

[03]. Giới tính: đánh dấu X vào ô Nam hoặc Nữ

[04]. Dân tộc: ghi rõ tên Dân tộc

[05]. Quốc tịch: ghi rõ Quốc tịch

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): trong trường hợp người tham gia là trẻ em

[06.1]. Xã, phường:  ghi rõ tên Xã, phường nơi cấp Giấy khai sinh hoặc Quê quán

[06.2]. Quận, huyện; ghi rõ tên Quận, huyện nơi cấp Giấy khai sinh hoặc Quê quán

[06.3]. Tỉnh, TP: ghi rõ tên Tỉnh, TP nơi cấp Giấy khai sinh hoặc Quê quán

[07]. Thân nhân

[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ: ghi rõ tên Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ trước pháp luật trong trường hợp người tham gia là trẻ em

[07.2]. Thân nhân khác: ghi đầy đủ họ tên thân nhân khác của người tham gia.

[08]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):ghi từng số Chứng minh nhân dân vào từng ô từ ô đầu tiên, những ô trống còn lại thì gạch ngang.

[08.1]. Ngày cấp:ghi đầy đủ ngày cấp vào từng ô theo định dạng Ngày Ngày Tháng Tháng Năm Năm Năm Năm, nếu ngày sinh hoặc tháng sinh <10 thì điền số 0 vào ô trước đó.

[08.2]. Nơi cấp: ghi rõ tên Tỉnh hoặc Cơ quan cấp Chứng minh nhân dân

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu:

[09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ghi rõ Số nhà, đường phố, thôn xóm theo Hộ khẩu

[09.2]. Xã, phường: ghi rõ tên Xã, phường theo Hộ khẩu

[09.3]. Quận, huyện: ghi rõ tên Quận, huyện theo Hộ khẩu

[09.4]. Tỉnh, TP: ghi rõ tên Tỉnh, TP theo Hộ khẩu

[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống):

[10.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ghi rõ Số nhà, đường phố, thôn xóm theo đăng ký Tạm trú nếu đang là tạm trú hoặc Thường trú

[10.2].Xã, phường: ghi rõ tên Xã, phường theo đăng ký Tạm trú nếu đang là tạm trú hoặc Thường trú

[10.3].Quận, huyện: ghi rõ tên Quận, huyện theo đăng ký Tạm trú nếu đang là tạm trú hoặc Thường trú

[10.4].Tỉnh, TP: ghi rõ tên Tỉnh, TP theo đăng ký Tạm trú nếu đang là tạm trú hoặc Thường trú

[11]. Số điện thoại liên hệ: số điện thoại liên lạc (nếu có)

[12]. Email: địa chỉ hộp thư điện tử (nếu có)

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ghi rõ tên cơ sở Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu kèm theo mã tỉnh-mã bệnh viện của cơ sở Khám chữa bệnh theo Danh sách công bố của cơ quan BHXH

Phần B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:

I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ

[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): ghi rõ Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, Hiệu lực hợp đồng, Loại hợp đồng (3 hoặc 6 hoặc 9 tháng, 1 hoặc 2 hoặc 3 năm hoặc không xác định thời hạn)

[15]. Tên cơ quan, đơn vị: tên cơ quan, đơn vị nơi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ghi rõ Chức vụ, chức danh nghề, công việc theo hợp đồng.

[17]. Lương chính: ghi mức lương chính theo hợp đồng hoặc hệ số lương theo ngạch bậc

[18]. Phụ cấp:

[18.1]. Chức vụ: ghi hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có)

[18.2]. TN vượt khung: ghi hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)  

[18.3]. TN nghề: ghi hệ số phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)  

[18.4]. Khác: ghi hệ số phụ cấp khác được tính đóng BHXH, BHYT, BHTN (nếu có)   

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: mức lương đóng BHXH tự nguyện.

[20]. Phương thức đóng: phương thức đóng 3 hoặc 6 tháng hoặc 1 năm.   

III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng: ghi rõ Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng nào, BHYT Tự nguyện hoặc BHYT bắt buộc lao động là người nước ngoài hoặc BHYT thân nhân sỹ quan, thân nhân người lao động…

[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: ghi mức lương đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng hoặc mức tiền đóng BHYT một lần tùy theo Phương thức đóng.

[23]. Phương thức đóng: ghi phương thức đóng Hàng tháng hoặc một lần đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế.

PHỤ LỤC: THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN : ghi rõ từng giai đoạn từ tháng năm (1) đến tháng năm (2); Chức danh, công việc (3); Mức lương đóng BHXH (4); Tỷ lệ đóng BHXH (5) và BHTN nếu có (6) của Thời gian đóng BHXH chưa được cấp sổ BHXH.

PHỤ LỤC: NGƯỜI CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ : ghi đầy đủ Họ và tên (2); Ngày tháng năm sinh theo kiểu NgàyNgày/ThángTháng/NămNămNămNăm (3); giới tính là Nữ thì điền X vào (4); Mã số ghi mã thẻ BHYT nếu có (5); ghi rõ quan hệ với người khai (6); ghi rõ Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người cùng tham gia BHYT (7); ghi rõ tên Bệnh viện hoặc Cơ sở đăng ký khám chữa bệnh kèm theo mã tỉnh-mã bệnh viện của bệnh viện hoặc cơ sở KCB đó (8); ghi rõ Từ tháng (9) Đến tháng (10) tham gia BHYT.