Một bạn đọc hỏi: Tôi đi làm Bị chó cắn có được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động không?

BlogBHXH xin trả lời:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đườnghợp lý.

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy nếu bạn bị chó cắn trong khi đang trên đường đi làm (đi và về) trong thời gian và tuyến đường hợp lý hoặc trong khi đang thực hiện công việc theo yêu cầu (đi giao dịch hoặc một số ngành nghề phải làm việc ở bên ngoài như tiếp thị, giao hàng...) và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng chế độ Tai nạn lao động.

 Xem thêm Cách xử lý khi bị chó cắn

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội