Hướng dẫn lập mẫu biểu TK1-TS, D02-TS... theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam:
(hãy LIKE page QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI để cập nhật tin tức về BHXH: http://www.facebook.com/quanlynhansuvabaohiemxahoi)

Bấm vào Tiêu đề hoặc Hình ảnh để xem nội dung hướng dẫn lập từng mẫu biểu
Download mẫu biểu: 

1. Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS: TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

2. Hướng dẫn lập mẫu D02-TS: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN