Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Tin học Linh quang cung cấp dịch vụ Bảo trì và Nâng cấp phần mềm PMS hàng năm bao gồm:
- Bảo trì cơ sở dữ liệu
- Sao lưu dữ liệu, cung cấp công cụ sao lưu miễn phí và hướng dẫn sao lưu dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu
- Nâng cấp phần mềm PMS lên phiên bản mới, cập nhật sự thay đổi về cách tính toán, biểu mẫu của phần mềm theo sự thay đổi của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
- Hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm PMS

MỨC PHÍ BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP (đồng/năm/đơn vị chưa bao gồm VAT):


I- Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
1. Đơn vị sử dụng dưới 1.000 lao động: 6.000.000 VND/năm/ĐV
2. Đơn vị sử dụng từ 1.000 lao động đến dưới 2.000 lao động: 10.000.000 VND/năm/ĐV
3. Đơn vị sử dụng từ 2.000 lao động trở lên: 15.000.000 VND/năm/ĐV
* Một đơn vị được tính là 01 cơ sở dữ liệu.

II- Đối với Cơ quan, Doanh nghiệp trong nước:

1. Đơn vị sử dụng dưới 300 lao động: 1.500.000 VND/năm/ĐV
2. Đơn vị sử dụng từ 300 lao động đến dưới 500.000 lao động: 2.000.000 VND/năm/ĐV

3. Đơn vị sử dụng từ 500 lao động đến dưới 1.000.000 lao động: 3.000.000 VND/năm/ĐV
4. Đơn vị sử dụng từ 1.000 trở lên: 5.000.000 VND/năm/ĐV
* Một đơn vị được tính là 01 cơ sở dữ liệu.

Tải mẫu: Hợp đồng bảo trìThanh lý hợp đồng
Xem: Hướng dẫn download từ MEDIAFIRE.COM