Bảo hiểm xã hội huyện Đan Phượng

Địa chỉ BHXH Đan Phượng:  Khu xuất khẩu Song Phương, thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điện thoại BHXH huyện Đan Phượng: 024.33886569

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 024.33886569

Số tài khoản BHXH Đan Phượng, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội huyện Đan Phượng

 • Kho bạc Nhà nước huyện Đan Phượng: 3741 => Chỉ dành cho các đơn vị HCSN có tài khoản Ngân sách tại KBNN
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đan Phượng: 2211 202 901 205
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh :
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh :
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh :
 • Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh :

 Lưu ý: 

 1. Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ theo cấu trúc +BHXH+103+00+Mãđơnvị+MãQuận+dong BHXH+ tại Hướng dẫn ghi cấu trúc nộp tiền BHXH. Trường hợp đơn vị có nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải lập từng UNC nộp tiền cho từng mã đơn vị. Ví dụ: đơn vị đóng BHXH tại Đan Phượng ghi: +BHXH+103+00+YN01234+00119+dong BHXH+
 2. Thông tin nào đã cũ hoặc sai sót hoặc bổ sung thông tin vui lòng báo lại tại comment bên dưới. Xin cảm ơn!

Tra cứu Tài khoản Thu BHXH, Điện thoại, Địa chỉ BẢO HIỂM XÃ HỘI các quận, huyện tại Hà Nội

Tra cứu Số Tài khoản Thu, Điện thoại, Địa chỉ Cơ quan BHXH tại các tỉnh/TP hoặc Bấm vào đây

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội