Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ - Tin học Linh Quang xin trân trọng thông báo:

Phần mềm FPMS đã có phiên bản cập nhật mẫu Ốm đau, Thai sản, Dưỡng sức C70a-HD theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH-CSXH ngày 26/08/2015 của BHXH Việt Nam. Đơn vị đang sử dụng phần mềm FPMS xin mời liên hệ để được cập nhật: Phạm Gia Long 0943.076.087.
Đề nghị các đơn vị đã hết hạn Bảo hành, bảo trì Đăng ký dịch vụ bảo trì hàng năm để được cập nhật phần mềm kịp thời khi có thay đổi.
Các đơn vị chưa sử dụng phần mềm có thể tải về mẫu biểu tại: Mẫu Thanh toán thai sản mới C70a-HD theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH-CSXH
Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Chuyên mục phụ