I. BÁO GIÁ SẢN PHẨM (từ 1/1/2014)

1. Đơn vị sử dụng dưới 1.000 lao động: 15.000.000 VND/ĐV
2. Đơn vị sử dụng từ 1.000 lao động đến dưới 2.000 lao động: 20.000.000 VND/ĐV
3. Đơn vị sử dụng từ 2.000 lao động trở lên: sẽ được trao đổi và thỏa thuận

* Một đơn vị được tính là 01 cơ sở dữ liệu.

* Số lượng máy cài đặt: 01 máy chủ và 01 máy trạm.
* Đối với đơn vị có nhu cầu sử dụng các máy trạm kết nối mạng cục bộ (LAN): máy trạm thứ 2 được tính thêm 20% giá trị của sản phẩm; từ mày thứ 3 trở đi được tính thêm 10% giá trị của sản phẩm/máy.


II. DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ MIỄM PHÍ
1. Bảo hành, hỗ trợ 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
2. Hỗ trợ cập nhật dữ liệu BHXH đối với cán bộ nhân viên thuộc đơn vị từ năm 2009 đến thời điểm cài đặt phần mềm
3. Thông tin liên quan đến phần quản lý nhân sự sẽ được hướng dẫn để người quản trị cập nhật
4. Nâng cấp phiên bản sửa đổi, bổ sung FPMS khi có sự thay đổi về chế độ, chính sách của nhà nước và biểu mẫu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

A. BÁO GIÁ SẢN PHẨM (Từ 1/1/2014)

I- PMS hiện đang cung ứng (đã sửa đổi bổ sung biểu mẫu mới theo QĐ 1111, Xét duyệt quyết toán chi chế độ ốm, thai sản, dưỡng sức):

1. Đơn vị sử dụng dưới 500 lao động: 7.000.000 VND/ĐV
2. Đơn vị sử dụng từ 500 lao động đến dưới 1.000.000 lao động: 10.000.000 VND/ĐV
3. Đơn vị sử dụng từ 1.000 lao động đến dưới 2.000 lao động: 15.000.000 VND/ĐV
4. Đơn vị có sử dụng 2.000 lao động sẽ được trao đổi và thỏa thuận

* Một đơn vị được tính là 01 cơ sở dữ liệu.

* Số lượng máy cài đặt: 01 máy chủ và 01 máy trạm.
* Đối với đơn vị có nhu cầu sử dụng các máy trạm kết nối mạng cục bộ (LAN): máy trạm thứ 2 được tính thêm 30% giá trị của sản phẩm; máy trạm thứ 3 được tính thêm 20% giá trị của sản phẩm, từ máy trạm thứ 4 trở đi được tính thêm 10% giá trị của sản phẩm/máy.

II- Phần xét duyệt quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức đối với các đơn vị đã sử dụng trước đây:

 - Phiên bản nâng cấp PMS 3.0 có thêm Phần xét duyệt quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ ngày 01/04/2012.

 - Đơn giá: 2.000.000VND (hai triệu đồng).

 

B. DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ MIỄM PHÍ
1. Bảo hành, hỗ trợ 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
2. Hỗ trợ cập nhật dữ liệu BHXH đối với cán bộ nhân viên thuộc đơn vị từ năm 2009 đến thời điểm cài đặt phần mềm
3. Thông tin liên quan đến phần quản lý nhân sự sẽ được hướng dẫn để người quản trị cập nhật
4. Nâng cấp phiên bản sửa đổi, bổ sung PMS khi có sự thay đổi về chế độ, chính sách của nhà nước và biểu mẫu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.