Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Kể từ 06/2017 chi tiết mức đóng các quỹ của BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) như sau:Lưu ý: Tỷ lệ thuộc đơn vị sẽ trích vào Chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trước đây 1% là quỹ TNLĐ-BNN nằm trong quỹ BHXH, khi có Luật An toàn, Vệ sinh lao động thì hình thành 1 quỹ riêng là Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN (1%), nay được điều chỉnh còn 0,5% do Chủ sử dụng lao động đóng (trích vào Chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị).

Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:
Điều 44. Mức đóng, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Điều 43 của Luật này vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 

Xem thêm Thay đổi Mức lương cơ sở và mức đóng Bảo hiểm TNLĐ-BNN 2017